За нас

Мисията на Фондация “ТЕБЕШИР“ е да мотивира най-способните млади хора да станат учители в български училища и да ги подкрепя в стремежа им да предоставят качествено образование.

Основни дейности:насърчава учениците от различни етапи на образование да се oриентират професионално като учители


предоставя разнообразни възможности и ресурси за развитие на уменията на студентите специалност Педагогика


подобрява педагогическия капацитет на учителите, като развива уменията им и ги запознава с иновативни методи на преподаване


работи в партньорство с държавни институции, НПО, училища и университети, за да подобри качеството на образованието по Педагогика


цели да подобрява имиджа и репутацията на учителската професия

Българската образователна система е поставена пред сериозен проблем – пенсионирането на 45 000 учители през следващите 10 години. Същевременно броят на новопостъпилите учители намалява с всяка изминала година, като според данни от Националния статистически институт за 2017 година учителите на възраст до 29 години съставят едва 4 процента от преподавателския персонал в общообразователните училища. Притеснителен е фактът, че средният успех от дипломата за средно образование на студентите специалност Педагогика в първи курс е 4,86. Само 10 процента от завършилите специалност Педагогика стават учители, а много от новопостъпилите учители излизат от системата през първите 4 години. В следващите години ще се задълбочи тенденцията за нарастващия недостиг на добре подготвени и отдадени учители, които да вдъхновяват бъдещите поколения. За да се подобри качеството на българското образование, трябва да се инвестира във включването на най-способните български младежи в образователната система. За тази цел трябва да се вложат ресурси учителската професия да бъде отново престижна и уважавана от обществото.


“Вярвам, че младите хора имат потенциала да бъдат двигатели на промяната в България. Това, от което се нуждаят, е възможност и точно това е мисията на Фондация “ТЕБЕШИР”. Ние създаваме възможности за българските младежи да приложат знанията и уменията си в проекти, които са наистина значими, защото да бъдеш учител означава да даваш всичко от себе си и да вдъхновяваш бъдещите поколения.”

- Гергана Янева, Основател на Фондация “ТЕБЕШИР”