Проекти


Фондация “ТЕБЕШИР”:
 

 • създава и развива партньорства и съвместни инициативи с български и чуждестранни неправителствени организации, образователни институции, членове на професионални общности и бизнес среди
   
 • организира семинари, конференции, лагери, курсове и обучения
   
 • разработва и управлява разнообразни проекти в сферата на образованието
   
 • издава и разпространява научна, научнопопулярна и учебно-помощна литература
   
 • разработва образователни сайтове, софтуерни продукти и мобилни приложения
   
 • подкрепя млади специалисти в област педагогика, включително при кандидатстване за стипендии, специализации, практики, работа, курсове, научни прояви и др.
   
 • изпълнява проучвания и изследвания в сферата на образованието Очаквайте скоро информация за проектите ни!